HISTORISK RUTE

E16 er dei siste åra lagt i ny trace gjennom Borgund. Den gamle vegen ligg som før og er merka med historisk rute. Det er 3 avkøyrsler. Grimsøyn ligg langs historisk rute, 4 km frå E16 anten ein tek av ved Sjurhaugsfossen eller tek av frå aust og passerer stavkyrkja.  

 

1.    BORGUND STAVKYRKJE

Borgund Stavkyrkje frå år 1150. Stavkyrkja er bygd kring år 1180. Kyrkja er svært godt bevart, og er den mest særmerkte av dei 28 norske stavkyrkjene.
Open mai - september.

Fortidsminneforeningen, som eig stavkyrkja, har fått bygd eit eige besøkssenter 100 m frå stavkyrkja. I senteret får du informasjon om den norske stavkyrkjearven og den religiøse historia.

 

2.    VINDHELLAVEGEN

Vindhellavegen går mellom Husum(309 moh) og Kyrkjevoll(400 moh). Den vart bygt i 1793 og utbetra i 1843. Høgste punktet på vegen ligg 470 meter over havet.

 

3.    SVERRESTIGEN

Sverrestigen er ein godt merka turløype som startar vel 100 meter framom Vindhellavegen.  Ein sideveg fører opp til utsiktspunktet Klanten 593 moh og  passerer fjellgarden Tråo.

 

4.    ØYGARDSVEGEN

Eldre veg som fører nedover mot Sjurhaugsfossen og vidare nedover forbi Galdana til Seltun.

 

5. SJURHAUGSFOSSEN

Her kan ein stundom sjå laks som hoppar i fossestryket.  Det er bygt laksetrapp som gjer det mogleg for laksen å koma seg forbi.

 

6.    GRIMSØYN

Eigedommen har vore i slekta sia 1860. Husmannsplass fram til 1923.  Etter det tok ein av sønene over og det vart eige bruk. Gardsdrifta held fram til om lag 1970. Etter det har det vore nytta som feriebustad.  TILBAKE