Anne Line

Fødd: 02.03.60

Utdanning: førskulelærar

Yrke: lærar ved Flåm skule

John Erik

Fødd: 09.04.51

Utdanning: ingeniør

Yrke: dagleg leiar av Aurland Hamnevesen KF.

Telefon arbeid: +47 57633312 eller +47 90112942

Fritid: fiske og båtliv

Slekt og venner med e-post:
Arne Brekke
Ben Johnsen
Kris Brekke
Anders Brekke
Erlend Nybakk
Karen Brekke Hoelzer
Kari Brekke
Magnhild Skjerdal
Reidar Johnsen
Karl Erik Johnsen
Karl Erik Johnsen
Arne Monrad Johnsen
Lars Moland
Trygve Johnsen
Kari Johnsen og Trygve Per Ness
Åshild Johnsen
Henning Lem
Lars Arne Stundal
Marie og Rolf Nybakk

Sogn og Fjordane SV

Sjå Evald i kvernhuset sitt