Evald i kvernhuset

Her er eit opptak av Evald Knusen som viser korleis ein malar korn til mjl.